Sigbjørn Nilsen style=

Sigbjørn Nilsen

President
Truls style=

Truls

Visepresident
Anne-Terese Johansen style=

Anne-Terese Johansen

Sekretær
Frank Oskar Odinsen style=

Frank Oskar Odinsen

Kasserer
Inger Robertsen style=

Inger Robertsen

Klubbmester Medlemsansvarlig